Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de ZZP-er

Verplicht stellen van een AOV een goed idee?

 

 

Jarenlang wordt er gesproken over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ZZP-ers. Naar verwachting treedt deze wet in 2027 in werking.

Waarom?

Het voordeel van het hebben van deze AOV is dat je als ZZP-er beschermd bent tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Wanneer je nu als zelfstandige langdurig niet meer kunt werken na ziekte of ongeval, zul je mogelijk aanspraak moeten maken op spaargeld om het verlies van inkomsten te compenseren. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben, zeker wanneer je langdurig ziek bent. Een vervelende situatie waar je liever niet mee te maken krijgt.

 

Uit onderzoek blijkt dat….

Veel ZZP-ers niets geregeld hebben, naar schatting is maar 20% verzekerd. Hoe komt het dat deze verzekering zo weinig wordt afgesloten? Een reden hiervoor kan zijn de hoge premie. 

 

Op dit moment ligt er een plan om bij arbeidsongeschiktheid maximaal een bedrag van € 1.650 bruto per maand uit te keren. In deze verplichte AOV is een eigen risicoperiode opgenomen van 52 weken. De premie zal naar verwachting 8% van jouw inkomen bedragen. Naast de verplichte verzekering bestaat de mogelijkheid om je als ZZP-er aanvullend te verzekeren. Hierdoor behoud je zelf grip op de hoogte van je premie. 

 

Hoe denk jij hierover, is het verplicht stellen van een AOV een goed idee?

 

Lees vooral verder

Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

De toekomst van de arbeidsmarkt in de zorg