Wetsvoorstel verplichte certificering voor uitzendbureaus

Klaar met malafide praktijken

Om misstanden in de uitzendbranche aan te pakken, stemt de Ministerraad in met een wetsvoorstel om certificering verplicht te stellen. Het doel van deze certificering is om de positie van uitzendkrachten te verbeteren. Daarnaast moet de certificering leiden tot het van de markt weren van malafide uitleners, waardoor er een gelijker speelveld ontstaat.

 

Naar verwachting zal de certificeringsplicht vanaf 2025 gaan gelden. 

Bescherming werknemer en gelijk speelveld

Bij Inzetbaar vinden wij het belangrijk om deze kwaliteitsgarantie te bieden en zijn wij voorstander van een eerlijke en gezonde arbeidsmarkt. Daarom zijn wij aangesloten bij de de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU*) en in het bezit van een SNA keurmerk (Stichting Normering Arbeid). De controle hierop vindt halfjaarlijks plaats. Hierdoor weet je zeker dat Inzetbaar een betrouwbare samenwerkingspartner is. 

 

Waarop wordt er gelet tijdens een inspectie van de certificering van de onderneming? 

  • De identiteit van de organisatie;
  • De aangifte en afdracht van de loonheffingen en omzetbelasting;
  • Of de loonbetaling niet in strijd is met de Wet minimumloon;
  • Het uitvoeren van een identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico´s op aansprakelijkheidsstelling en boetes voortvloeiend uit in -en doorlenen of uitbesteden van werk;
  • Toetsing op CAO elementen.  

 

*In totaal behartigt de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen bijna 1.000 uitzendbureaus, payroll ondernemingen, zzp-bemiddelaars en andere intermediairs in de flexbranche. 

Lees hier het standpunt van de NBBU 

Lees vooral verder

Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

De toekomst van de arbeidsmarkt in de zorg