Opvang & Nazorg bij Inzetbaar

Voor professionele begeleiding

Inzetbaar verzorgt de Opvang en Nazorg voor G4S en Inzetbaar collega’s die met een indrukwekkende gebeurtenis te maken krijgen. Maar wat verstaan we onder een ‘indrukwekkende gebeurtenis’ en wat is Opvang & Nazorg dan precies?

Indrukwekkende gebeurtenis

Een indrukwekkende gebeurtenis is elke situatie waar je als medewerker van slag van kan raken, zoals trauma’s en escalaties. Het is daarin voor iedereen verschillend wat de ernst en impact van een incident is. Als je door een situatie op het werk ‘van slag’ bent, dan heb je een indrukwekkende gebeurtenis meegemaakt. De één vertoont heftige emoties en de ander keert sterk in zichzelf, twee verschillende reacties en allebei normaal. Om de betrokken medewerker zo goed mogelijk te steunen en te helpen de gebeurtenis te verwerken, heeft Inzetbaar speciaal opgeleide medewerkers in dienst die de medewerker de juiste psychologische begeleiding geven.

 

Opvang & Nazorg

Opvang & Nazorg is een speciaal opgeleid team dat na een indrukwekkende gebeurtenis contact opneemt met de betrokken medewerker(s). Zij gaan het gesprek aan met de medewerkers om, in eerste instantie, te vragen hoe het met de medewerker gaat. 

 

Hoe gaat dat in z’n werk?

Na een indrukwekkende gebeurtenis duurt het vaak even voor het bij de medewerker geland is. Vaak gebeurt dit thuis of de dag erna, als de adrenaline weg is en het ‘scherpe randje’ eraf is. Pas dan neemt Opvang & Nazorg contact op. Na de indrukwekkende gebeurtenis zijn zij hierover door de leidinggevende geïnformeerd en hebben de gegevens van de medewerker ontvangen.


Afhankelijk van het eerste gesprek bepaalt Opvang & Nazorg met de medewerker wat hij of zij nodig heeft. Is er professionele hulp nodig, of enkel een vervolggesprek? Afhankelijk van de hulpvraag schakelt Opvang & Nazorg met Human Resources om zo goed mogelijk op de hulpvraag in te spelen en de medewerker van de juiste hulp te voorzien. Op vooraf vastgestelde termijnen neemt Opvang & Nazorg nog contact op met de medewerker om zeker te weten dat alles verwerkt is en het dossier te sluiten. 


Medewerkers zijn na een ingrijpende gebeurtenis in professionele handen en worden ondersteund in de verwerking van het incident. De organisatie wordt hiermee ontzorgt en de medewerker krijgt de juiste nazorg.


Meer weten?

Naast Opvang en Nazorg biedt Inzetbaar ook vertrouwenspersonen aan.

Wil je meer informatie over Opvang en Nazorg of Vertrouwenspersonen? Neem contact op. 

Lees vooral verder

Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

De toekomst van de arbeidsmarkt in de zorg