Mandy op bezoek bij Perspektief

Op bezoek

Bij Inzetbaar vinden wij het belangrijk om regelmatig af te spreken met onze opdrachtgevers. Het is altijd goed om eens in de zoveel tijd met elkaar om tafel te zitten en de samenwerking te evalueren. Gelukkig kan dat, na een lange tijd van maatregelen en lockdowns, nu ook eindelijk weer op locatie! Onze intercedent Mandy is daarom de afgelopen maanden diverse keren op pad geweest om onze klanten te bezoeken. Zo ook bij stichting Perspektief in Delft, waar een aantal van onze medewerkers met veel plezier gedetacheerd zijn (geweest)!

“Het was erg fijn om te horen dat ze bij Perspektief enorm tevreden zijn over de Inzetbaren die momenteel voor hen werken.” 

20220413_135820 (1)

Perspektief zet zich in voor het herstel en de participatie van mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, mensen die dakloos zijn, en mensen die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen vanwege psychiatrische of sociaal-maatschappelijke problemen. Zij helpen hen om in balans te komen en hun leven weer vorm te geven en doen dit door te focussen op kansen, mogelijkheden en persoonlijke groei. Het zorgaanbod van Perspektief is onderverdeeld in vier productgroepen, te weten: Wet Langdurige Zorg, Beschermd Wonen Beschermd Thuis + Forensische Zorg, Maatschappelijke Opvang en Aanpak Huiselijk Geweld. Perspektief biedt zowel zorg op woonlocaties als ambulante zorg.

 

Wist je dat… Perspektief sinds januari 2022 gefuseerd is met stichting Arosa? Hierbij is Arosa overgegaan in Perspektief, maar het blijft wel als merk bestaan in de regio Rotterdam.

 

Het was erg fijn om te horen dat ze bij Perspektief enorm tevreden zijn over de Inzetbaren die momenteel voor hen werken. Andersom zijn we natuurlijk ook erg blij dat onze zorgprofessionals het daar zo naar hun zin hebben! Dit is ook echt iets wat bij Perspektief hoog in het vaandel staat. Ze vinden het belangrijk dat hun medewerkers met plezier naar hun werk gaan en dat ze de ruimte krijgen om hun werk naar eigen professioneel inzicht in te vullen.

 

 

Als blijk van waardering voor onze samenwerking hebben we Perspektief een schilderij cadeau gegeven uit onze collectie kunstwerken die een tijd geleden gemaakt is door mensen met een verstandelijke beperking. Deze heeft nu een mooi plekje gekregen op het kantoor op de Kalfjeslaan. Wij kijken uit naar weer een mooie samenwerking dit jaar!

“Kortom; Stichting Perspektief is een ontzettend leuke opdrachtgever om voor te werken. Ze zijn regelmatig op zoek naar begeleiders of teamleiders. Meer weten? Neem dan contact op met Mandy

Lees vooral verder

Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

De toekomst van de arbeidsmarkt in de zorg