Onze aanpak om diplomafraude te voorkomen

De problemen van diplomafraude in de zorg

Bij Inzetbaar hebben we nauwlettend de problemen van diplomafraude in de zorg gevolgd. Het is schokkend om te horen dat mensen zonder de juiste diploma’s of relevante werkervaring worden ingehuurd als ZZP-er in de zorg. Dit is niet acceptabel en moet stoppen.

Gevolgen van diplomafraude in de zorg

Het laten werken van ongediplomeerde zorgprofessionals in de zorg brengt verschillende risico’s met zich mee. Denk hierbij aan:

Kwaliteit van zorg:
Ongediplomeerde zorgprofessionals hebben niet de nodige kennis, vaardigheden en training om hoogwaardige zorg te bieden. Ze kunnen fouten maken bij het stellen van diagnoses, het uitvoeren van procedures of het verstrekken van medicatie, wat de gezondheid van cliënten in gevaar kan brengen.

Cliëntveiligheid:
Zorgprofessionals zonder de juiste kwalificaties en training kunnen de veiligheid van cliënten in gevaar brengen. Ze kunnen onvoldoende bekend zijn met veiligheidsprotocollen, infectiebeheersing of andere essentiële aspecten van zorgverlening, waardoor het risico op ongelukken, verwondingen of infecties toeneemt.

Professionele verantwoordelijkheid en ethiek:
Gediplomeerde zorgprofessionals zijn gebonden aan professionele gedragscodes en ethische normen die essentieel zijn voor het waarborgen van de kwaliteit van de zorg. Ongediplomeerde zorgverleners kunnen mogelijk niet dezelfde verantwoordelijkheid, vertrouwelijkheid en ethische normen naleven, wat kan leiden tot schendingen van de patiëntenrechten of andere onethische praktijken.

Juridische en wettelijke kwesties:
In veel landen zijn er wettelijke vereisten en regelgeving met betrekking tot de kwalificaties die nodig zijn om in de zorg te werken. Het inzetten van ongediplomeerde zorgprofessionals kan resulteren in juridische problemen en aansprakelijkheidskwesties voor zowel individuele zorgverleners als zorginstellingen.

Het is daarom van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat zorgprofessionals de juiste kwalificaties, training en bevoegdheid hebben om veilige en effectieve zorg te bieden. Dit helpt de risico’s voor cliënten te verminderen en de kwaliteit van de zorg te waarborgen.


Grondige screening en strikte eisen bij inschrijving

Wij, als Inzetbaar, zijn er trots op dat we een directe rol spelen bij het waarborgen van de kwalificaties van zorgmedewerkers. Bij ons draait het niet alleen om het simpelweg inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK) met een zorggerelateerde SBI-code. Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit en veiligheid in de zorg. ZZP-ers worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met één van onze Recruiters bij ons op kantoor. 

Tijdens het gesprek wordt er zorgvuldig gecontroleerd op hun documentatie zoals geldige diploma’s, relevante werkervaring, geldige identiteitsbewijzen en VOG. Wij gaan geen compromissen aan als het gaat om de integriteit en professionaliteit van de ZZP-ers. 

 

Samen streven naar een zorgsector met bekwame zorgprofessionals

Om de vicieuze cirkel van diplomafraude te doorbreken, roepen we op tot gezamenlijke actie.

Wij moedigen zorgorganisaties aan om hun verantwoordelijkheid te nemen en zorgvuldige selectieprocedures te implementeren bij het inhuren van ZZP-ers. Het is essentieel dat ze samenwerken met betrouwbare partijen en de vereiste controles uitvoeren om de authenticiteit van diploma’s, identiteitsbewijzen, VOG’s en werkervaring te verifiëren. Alleen door gezamenlijke inspanningen kunnen we de zorgsector vrijwaren van diplomafraude en de hoogste kwaliteit van zorg garanderen voor de meest kwetsbare cliënten.

Laten we samen streven naar een zorgsector waarin alleen bekwame en gekwalificeerde professionals actief zijn. Bij Inzetbaar blijven we ons inzetten om de vicieuze cirkel van diplomafraude te doorbreken en de kwaliteit en veiligheid in de zorg te waarborgen. 

Lees hier waar een ZZP-er aan moet voldoen om zich in te schrijven bij Inzetbaar.

Lees vooral verder

Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

De toekomst van de arbeidsmarkt in de zorg