Steeds vaker horen wij van onze kandidaten dat Inzetbaar streng is als het gaat om alle documenten die de ZZP-er moet aanleveren.

Wij streven naar kwaliteit in de zorg en dus ook van de ZZP`ers. Voor onze opdrachtgevers en uiteindelijk de cliënten gaan wij altijd op zoek naar de juiste zorgprofessional, die kundig en gecertificeerd is. Zo kan de opdrachtgever met een gerust hart vertrouwen op de zorgprofessional die via Inzetbaar aan de slag gaat!

 

De zorgprofessionals die bij Inzetbaar ingeschreven staan moeten meer kwaliteit laten zien; wij verwachten dat ze boven het maaiveld uitsteken en intrinsieke motivatie tonen.

Waar moet een zzp`er aan voldoen om zich in te schrijven bij Inzetbaar?

  • Een afgeronde zorggerelateerde diploma op minimaal MBO 4 niveau
  • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring
  • Minimaal 1 jaar ervaring als ZZP`er 
  • Verklaring Omtrent Gedrag (dit moet een algemeen screeningsprofiel zijn)
  • Een lidmaatschap van de geschillencommissie Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 
  • Uittreksel vanuit de Kamer van Koophandel, dit moet een gewaarmerkt document zijn en niet ouder dan 3 maanden
  • Aansprakelijkheidsverzekering

 

Inzetbaar voert de kennismakingsgesprekken alleen fysiek! Wij zoomen tijdens het gesprek verder in op de ervaring en wat de wensen zijn. Daarnaast letten wij op de houding en gedrag tijdens het gesprek en hoe de zzp`er zijn ondernemerschap aanpakt. Je bent immers zelf verantwoordelijk voor je eigen administratie/facturatie en ontwikkeling. En natuurlijk controleren wij het diploma op echtheid en laten wij iedereen ter plekke inloggen binnen het register van de DUO.

 

Om de kwaliteit in de zorg te versterken vinden wij training van onze zorgprofessionals onmisbaar. Daarom hebben we een eigen trainingsprogramma met speciaal opgeleide trainers. 

 

Een verplicht onderdeel van onze samenwerking is daarom dat ook iedere zzp`er deelneemt aan onze agressie- en weerbaarheidstrainingen! Bij inschrijving teken je ook een Trainingsovereenkomst. De trainingen bestaan uit 2 onderdelen, de Basistraining en de Humanitaire begeleidingstechnieken. Daarna moet jaarlijks Module 2 Humanitaire begeleidingstechnieken herhaald worden. Meer weten over onze Trainingen?

 

Wij vinden de trainingen zo essentieel dat wanneer je niet deelneemt aan de trainingen of zonder afmelding niet komt opdagen je uitgeschreven zal worden. In het geval je zonder afmelding niet komt opdagen zal je ook nog eens een boete ontvangen! De training kan namelijk geen doorgang vinden bij te weinig deelnemers, dit kost kostbare tijd voor de andere collega`s in de zorg. Zij zijn immers dan wel aanwezig en hebben voor de training kostbare tijd gereserveerd! Als zzp`er ben je eigen ondernemer en moet je de daad bij het woord voegen! Wij moeten op je kunnen vertrouwen. 

 

Waarom houden wij ons zo vast aan deze criteria, terwijl sommige concullega’s dat soms minder doen? 

 

We zijn gepassioneerd over de zorg die we geven en streven naar maximale kwaliteit en 100% werkveiligheid. Door de teugels te laten vieren en minder selectief te zijn bij het inschrijven van zzp’ers helpen wij mee om het imago van de zelfstandige zorgprofessional te verslechteren. Juist zij zijn ook hard nodig – net als elke zorgprofessional. Daarom houden wij vast aan de eisen die wij stellen. 

 

Dus zijn wij te streng? Wij vinden van niet! 

 

Benieuwd wat je van ons mag verwachten? Lees hier aan welke kwaliteitseisen wij voldoen!

Lees vooral verder

Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

De toekomst van de arbeidsmarkt in de zorg