Het belang van een vertrouwenspersoon

Een professionele vertrouwenspersoon helpt mee aan een gezonde en veilige werkomgeving

Uitsluiting, pesten, seksuele intimidatie, discriminatie of agressie op het werk. Hopelijk krijg je er niet mee te maken. Als dat wel het geval is, dan moet je terecht kunnen bij de vertrouwenspersoon van je werkgever. 

 

Wat ongewenst gedrag is, dat bepaalt degene die het overkomt. De ander kan wel zeggen ‘zo bedoelde ik het niet’ – en dat kan misschien – maar intussen is het wel zo aangekomen. Daarbij scheelt het natuurlijk als iemand zijn excuses aanbiedt en oprecht niet de bedoeling had om iemand te schaden.

 

Niet de bedoeling, maar hoe het aankomt.

Werkgevers, groot of klein, zijn wettelijk verplicht om een veilige en gezonde werkplek te bieden en jou te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Een vertrouwenspersoon helpt hierbij. 

 

Wanneer schakel je een vertrouwenspersoon in?

Het kan lastig zijn om bij je leidinggevende melding te maken over ongewenste omgangsvormen op je werk. Een vertrouwenspersoon verlaagt de drempel om te praten. Je kunt, zonder je werkgever in te lichten, de vertrouwenspersoon inschakelen. Samen bekijk je het probleem en bepaal je mogelijke vervolgstappen. Naast een luisterend oor, biedt de vertrouwenspersoon ondersteuning bij het bespreekbaar maken van het probleem binnen de organisatie. Alles wat je bespreekt, valt onder beroepsgeheim en is dus vertrouwelijk.

De vertrouwenspersoon kan iemand binnen de organisatie waar je werkt, maar het kan ook zijn dat werkgevers de voorkeur hebben aan een externe partij omdat deze onafhankelijk is.

 

Heb jij als organisatie nog geen (externe)vertrouwenspersoon? 

Meld je dan hier aan voor meer informatie! Onze professionele en ervaren vertrouwenspersonen helpen graag mee aan een gezond en sociaal veilige (werk)omgeving.  

Lees vooral verder

Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

De toekomst van de arbeidsmarkt in de zorg