Diversiteit en inclusie zijn hot topics binnen recruitment

Hoe doe je het goed tijdens de werving?

Allereerst; wat is diversiteit en inclusie en waarom besteden wij daar in ons recruitmentproces aandacht aan? 

 

Diversiteit op de werkvloer wordt gezien als het hebben van een divers werknemersbestand met bijvoorbeeld een mix van mannen en vrouwen, diverse generaties, diverse achtergronden, werknemers met eventuele arbeidsbeperkingen. Het is door deze opsomming al duidelijk dat er verschillende vormen van diversiteit bestaan.


Inclusie
is waar het echte werk begint. Werknemers voelen zich opgenomen op hun werkplek wanneer ze gelijke kansen hebben: van de manier waarop ze worden behandeld tijdens het wervingsproces tot de manier waarop ze worden beheerd, getraind, geëvalueerd en gepromoot.

“De verbondenheid binnen al deze groepen”

Hoe werven wij divers?

Discriminatie in de arbeidsmarkt, ondanks vele goede bedoelingen, is nog steeds een groot probleem in recruitment. Onze Recruiters hebben hierin een extra rol als “de professional” in werving en selectie.

In ons werving- en selectieproces zijn wij er op gericht om onze kandidaten een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Onze kandidaten worden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn.

‘De Recruiter ziet toe op professionele selectie door alle betrokkenen en neemt voorzorgsmaatregelen om discriminatie te voorkomen.’

Discriminatie houdt niet op bij cv-screening. Discriminatie kan voorkomen in verschillende fasen van het hele werving- en selectieproces. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Het opstellen van een advertentie. Door op zoek te gaan naar een ‘pas afgestudeerde’ young professional – dat is al (leeftijds)discriminatie. 
  • Of tijdens de preselectie kandidaten op basis van foto’s of met een bepaalde achternaam of leeftijd niet uit te nodigen.

Binnen Inzetbaar selecteren wij op basis van expertise en ervaring en wijzen wij iedere vorm van discriminatie af.

Benieuwd naar ons antidiscriminatiebeleid? Check deze
hier

Kortom; iedereen verdient een eerlijke kans op de arbeidsmarkt en iedereen heeft unieke talenten. Recruitment matcht de mens aan de plek. Daarbij moet die mens centraal staan, met meer diversiteit als doel en gevolg.

 

Lees vooral verder

Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

De toekomst van de arbeidsmarkt in de zorg